Top
Yuka Kimya - Densurf Distribütör | Yuka Kimya, Densurf, Boya Katkıları, Coating, Additive, Tekstil Kimyasalları, Boya ve Yapı Kimyasalları

DENSURF HR 700A

Silikon Reçine

Densurf HR 700A, ortam koşullarında kürlenebilen bir metil polisiloksan reçinesidir.

Ürün Özellikleri

Kürlenme reaksiyonu tetra-n-bütil titanat (Densurf TBT) ile katalizlenmektedir. Solvent bazlı, yüksek sıcaklıklara ve korozyona dayanıklı kaplamalarda kullanılır. Uygun pigment ve dolgularla formüle edildiğinde 600-650 °C'ye kadar ısıl dayanım sağlar. Kürlenme sırasında duman ve koku oluşumu düşüktür.

UYGULAMALAR

Endüstriyel boyalar ve koruyucu kaplamalar:
  • Barbekü/soba
  • Egzoz
  • Endüstriyel bacalar
  • Fırınlar Boru hatları
  • Depolama tankları